Жандарбекова Ұлжан Исатайқызы

резидентура фтизиатрия