Кикымова Акбопе Акылбековна

резидентура кардиология