Әбдіқасым Арайлым Қасымбекқызы

«5В110300-Фармация»